OBS: VANEDANNENDE MEDICIN

Lægehuset vil fremadrettet have stor fokus på vanedannende medicin og udskrivelse heraf. Al ordination foregår ved fysisk fremmøde til lægekonsultation, eller ved fremmøde i sekretariatet såfremt dette er aftalt. Det vil IKKE være muligt at få udskrevet medicinen ved e-bestilling eller over telefonen.

REGLER FOR ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER
Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. afhængighedsskabende lægemidler er blevet indskærpet overfor de ordinerende læger.

Lægemidlerne omfatter følgende 3 grupper:
– Gruppe 1. Morfin og morfinlignende midler (opioider): morfin (Morfin, Malfin, Contalgin), kodein (Kodein, Kodipar, Pinex Comp., Fortamol), oxycodon (Oxynorm, Oxycontin), tramadol (Tradolan, Nobligan, Mandolgin, Dolol, Gemadol, Tadol), tapentadol (Palexia), metadon, buprenofin (Norspan, Buprefarm, Buprenyl, Temgesic, Norvipren), fentanyl (Durogesic, Matrifen), ketogan, pethidin, hydromorphon (Palladon, Jurnista)
– Gruppe 2. Beroligende midler og sovemidler: flunitrazepam, lormetazepam (Pronoctan), nitrazepam (Pacisyn), triazolam (Halcion), zaleplon, zolpidem (Stilnoct, Zonoct), zopiclone (Imovane, Imozop, Imoclone), alprazolam (Tafil, Neprox), bromazepam (Bromam, Lexotan), chlordiazepoxid (Klopoxid, Risolid), clobazam (Frisium), diazepam (Hexalid, Stesolid, Apozepam), oxazepam (Oxapax, Oxabenz, Alopam), lorazepam (Temesta), clonazepam (Rivotril), triazolam (Halcion)
– Gruppe 3. Lægemidler med centralstimulerende virkning: methylphenidat (Ritalin, Motiron, Medikinet, Medenef, Equasym, Concerta), (Lis-)dexamphetamin (Attentin, Elvanse, Aduvanz)

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal ordination og fornyelse af recepter på ovennævnte lægemiddelgrupper, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, ske ved personlig konsultation mellem læge og patient. 

Vi har forståelse for, at de nye stramme regler for ordination af ovennævnte præparater af nogle patienter vil blive opfattet som unødigt besværlige.
Til gengæld er vi overbeviste om, at vores patienter vil kunne opnå en bedre behandling på længere sigt.